A Magyar Ateista Társaság blogja

Ateista forradalom

Kásler doktor köszöntése

2018. május 18. - Waldi!

A Magyar Ateista Társaság tagjai hívták fel először a közvélemény figyelmét a ma megválasztandó EMMI miniszter, Kásler Miklós tudományellenes kijelentéseire, melyeket a fundamentalista keresztény 777blog.hu által szervezett, „Isten és tudomány szolgálatában” beszélgetésen tett.
Ugyan számtalan reagálás született ezen tudományellenes, filozófiaellenes kijelentésekre, de a felháborodáson túl, tételes cáfolat — leszámítva talán a tízparancsolatra és halálos betegségek elkerülhetőségére vonatkozó kijelentést — nem született. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy mélyebben (részletesebben) is reagáljunk ezekre az állításokra.

"Az ősrobbanás spekuláció, hipotézis, semmiféle bizonyíték sincs rá."


Kásler Miklós azt állítja, hogy az ősrobbanás elméletre semmiféle bizonyíték sincs, ami tényszerűen nem igaz. Nézzük a bizonyítékokat:
1. A galaxisok vöröseltolódása.
Edwin Hubble 1929-ben fedezte fel, hogy a galaxisok vöröseltolódása a távolság függvényében növekszik, tehát távolodnak tőlünk. [1] Ez azonban nem jelenti azt, hogy kitüntetett helyen lennénk az univerzumban, hiszen bármely más galaxis feltételezett lakói is azt látják, hogy a többi galaxis meg tőlük távolodik, vagyis maga a tér tágul, ahogy azt Georges Lemaître abbé belga fizikus feltételezte. [2]
A mai mérések alapján az univerzum mintegy 13,8 milliárd éves. [3]
2. Az elemek gyakorisága
Az ősrobbanás kezdete után a táguló univerzum gyorsan hűlt. 0,01 másodperc elteltével a kvark-gluon plazmából neutronok és protonok jöttek létre. A hőmérséklet az első kb. 20 percben elég forró volt ahhoz, hogy nehezebb atommagok, deutérium, hélium és lítium és berillium atommagok jöhessenek létre. Az elméletileg jósolt összetétel megfelel a megfigyelt összetétellel, figyelembe véve, hogy a létrejött instabil izotópok azóta nagyrészt elbomlottak. [4]
3. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás.
A Ralph Alper által megjósolt kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást 1964-ben fedezte fel Arno Penzias és Robert Woodrow Wilson, akik Nobel-díjat kaptak a felfedezésükért. [5] A világegyetemet kitöltő anyag plazma állapotban volt, átlátszatlan volt a fotonok számára. Az ősrobbanás kezdete után mintegy 380.000 évvel, ahogy az univerzum hőmérséklete elérte a kb. 3000 Kelvines hőmérsékletet, az elektronok és protonok hidrogén atomokká álltak össze, így az Univerzum átlátszóvá vált a fény számára. A részecskékről lecsatolódó 3000 Kelvines látható fény hullámhossza, ahogy a tér folyamatosan „megnyúlt” alatta kb. 1100-szorosára növekedett, így ezeket a fotonokat ma 2,7 Kelvines mikrohullámú sugárzásként észleljük.

"Egy Gödel nevű matematikus bizonyította, hogy minden matematikai képlettel cáfolható." 


Amennyiben ez igaz lenne, akkor a matematika teljesen összeomlott volna. Képzeljük el, hogyan írnánk matek dolgozatot, hogyha a 2x2=4 cáfolható lenne. A matematika nélkül viszont a modern természettudomány sem működne, hiszen a jóslatai attól függenének, hogy az adott matematikai képletet vagy éppen a cáfolatát használjuk.
Feltehetőleg Kásler Miklós Gödel második nemteljességi tételét érthette félre, mely szerint minden „valamirevaló” elméletben bizonyíthatatlan, hogy maga az elmélet ellentmondásmentes. De ez nem jelenti azt, hogy minden „valamirevaló” elmélet ellentmondásos is volna. [6] [7]

"Így van ez az Einstein féle egyszerű képlettel is (E=mc^2), sőt be is bizonyították azóta, hogy ez sem áll."
(Mármint, hogy minden matematikai képlet egy másik matematikai képlettel cáfolható, és az E=mc^2-t is megcáfolták egy másik képlettel)


Einstein speciális relativitáselméletének következménye az E=mc^2, mely a tömeg-energia-impulzus összefüggés speciális esete nyugalmi rendszerben. A Nap, a csillagok, az atomerőművek, illetve a tervezett fúziós erőművek mind az E=mc^2 képletnek megfelelően termelnek energiát. De ékes bizonyítékai az E=mc^2 képletnek a nemrégiben közvetlenül is kimutatott gravitációs hullámok is, ugyanis a LIGO által észlelt fekete lyuk, illetve neutroncsillag összeolvadások során a létrejövő fekete lyuk tömege több Nap tömeggel volt kisebb, mint a kiindulási objektumok össztömege. A tömegkülönbség alakult át gravitációs hullámmá, az összeolvadás során több energiát sugározva ki, mint a megfigyelhető univerzum össze többi része sugárzott az adott időszakban. [8]
Ha nem vennénk figyelembe, hogy az általános relativitáselmélet szerint a Föld felszínén, ahol erősebb a gravitáció, lassabban telik az idő, mint a GPS műholdakon, akkor a navigációs rendszerek sem működnének megfelelően. [9]

„A megadott, az izotópra jellemző idő alatt az izotóp elveszti a tömegének a felét, de hogy melyik felét, azt nem tudták megmondani. Ez volt az a pillanat a tudományok történetében, amikor nem lehetett nélkülözni az istent, hiszen volt egy tényező, amelyik a természettudományokkal nem magyarázható jelenségeket is irányítja.”

Kásler Miklós azt állítja, hogy a kvantummechanikai véletlenből következik egy természetfeletti entitás létezése, aki irányítja ezeket a „természettudományokkal nem magyarázható” véletleneket. (A merce.hu szerint Heisenberg egy 1927-es filozófiai fejtegetése alapján.)
A kvantummechanika azonban a fizikusok túlnyomó többsége szerint tökéletesen működik természetfeletti lények nélküli is, sőt.
A Newtoni mechanika által leírt, determinisztikus, felhúzott óraműként működő világ sokkal inkább összeegyeztethető egy mindentudó isten tervével, mint egy indeterminisztikus világ, ahol csak a kvantummechanikai mérés pillanatában dől el, hogy „élő vagy halott-e” Schrödinger macskája.

„Tulajdonképpen egyetlen tudományos érvet sem tudnak felhozni, ami a torinói lepel eredetisége ellen szólna.”

Számos érv hozható fel az ellen, hogy a torinói lepel valóban egy az időszámítás környékén élt ember halotti leple volna [10] [11]:
-A radiokarbonos kormeghatározás alapján a lepel anyaga 1260-1300 között készült. Egy tűzvész során történő szennyeződés sem módosíthatja a szénizotópos összetételt olyan mértékben, hogy valószínűsíthető lenne, hogy a lepel ténylegesen mintegy 2000 éves.
-A Jézus korabeli időszakból származó, régészek által megtalált halotti leplek a több darabból álltak, a fejet például külön szövettel csavarták körbe. Ugyanis, ha a halottnak hitt személy magához tért, akkor így azt gyorsan levehették róla, nehogy megfulladjon.
-A vöröses színű, állítólagos vérnyomoknak ki kellett volna fakulniuk. Vér nyomát nem találták, ellenben vörösokker és cinóbertartalmú temperafestéket igen.
-Az ókori Palesztinában egyszerűbb vászonkötésű lepleket használtak, lepel viszont úgynevezett sávolykötéssel készült, ami csak mintegy 1000 évvel később terjedt el. 
-A leplen található kép sokkal inkább tűnik egy camera obscuraval készített képnek vagy festménynek, mint egy emberi test köré tekert vásznon létrejövő mintázatnak, mivel hiányoznak róla a testen és a lábon a körültekerésből származó geometriai torzulások. 

Kásler Miklós az Életünk című folyóirat 2016. évi 12. számában nyilatkozza:
„A hitem kialakulásában fontos személyes élményem a torinói lepel volt. Sokat olvastam a korai kereszténységről és a torinói lepelről is szinte mindent. A leplet én a feltámadás tárgyi bizonyítékának tartom. A hitemet ezzel a természettudományos háttérrel is alá tudom támasztani.”

Reméljük, hogy Kásler úr megvizsgálja, mennyire szilárdak a hitének „tudományos alapjai”.

„Tudni illik a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a tízparancsolat megtartásával el lehet kerülni.”

Mivel a botrány kirobbanása óta Kásler Miklós egyszer sem ismételte meg, hogy a halálos betegségek 70-80%-át el lehetne kerülni a Tízparancsolat betartásával, úgy értékeljük, maga is belátta, hogy az állítása tökéletesen tarthatatlan. Például a mandiner.hu-nak csak az nyilatkozta, hogy: „Mindenesetre a tízparancsolat egy tökéletes törvénykönyv, mert ha valaki betartja, akkor nem ütközik össze a törvénnyel. A tízparancsolat tökéletes etikai kódex is, mert ha valaki betartja, nem ütközik össze az embertársaival, a társadalommal. Végezetül pedig népegészségügyi program is, mert annak betartásával számos súlyos betegséget megelőzhetünk.”
Eme törvénykönyv hatékonyabban védene a halálos betegségekkel szemben, ha lenne néhány extra pontja:
11, Tartsd be a higiéniás szabályokat, főleg moss kezet!
12, Tartsd karban a testedet és az elmédet is!
13, Kerüld a káros szenvedélyeket, a túlzott alkohol és kábítószerfogyasztást, valamint az egészségtelen ételek túlzott fogyasztását!

„Kásler Miklós: Minden az isten léte mellet szól és semmi nem szól ellene.”

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy Kásler Miklós keresztény fundamentalista hite ha jó indulatúak vagyunk, akkor sokkal inkább azon múlik, hogy nem ismeri vagy figyelmen kívül hagyja a tudományos tényeket, és azt kell, hogy mondjuk, hogy leginkább a tudatlanság szól isten léte mellett, illetve számtalan tény ellene. Ha rossz indulatúak vagyunk, akkor Kásler Miklós tisztában van a tényekkel, csak egyszerűen meghamisítja őket.

Rendkívül aggasztónak. sőt mi több, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar oktatás, egészségügy, beleértve az abortusz kérdését is, egy tudománytagadó, vallási fanatikus kezébe kerül.

A bejegyzés trackback címe:

https://ateistaforradalom.blog.hu/api/trackback/id/tr9713977034

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ateizmus mint tagadásvallás képekben 2018.05.19. 17:32:41

  Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet                                                                 ...

Trackback: Ateizmus árnyékbox 2018.05.19. 16:36:26

Az ateizmus nem más, mint árnyékbox mások képzeletbeli barátaival

Trackback: Anti ateizmus 2018.05.19. 16:36:05

Ateizmus az hülyeség. Az anti teizmus viszont ellenben értelmes. ... és van az anti ateizmus, ami ráébreszt a kettő közti különbségre.

Trackback: Ateizmus mi is az? 2018.05.19. 16:35:47

Ateizmus: Tagadás vallás. Árnyékbox mások képzeletbeli barátaival.  Egy ellen ideológia, ami maga is dogmatikus és logikátlan.

Trackback: Ősrobbanás is csak egy kitalált mese 2018.05.19. 16:33:30

Legfőbb gondja, hogy kitalált és utólag próbálják igazolni, akárcsak a bibliát. Az ősrobbanás elméletet egy belga katolikus pap találta ki.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

meronem 2018.05.20. 07:13:17

Az onkológiai betegeket pedig kézrátétellel gyógyítja!

Izo 2018.05.20. 07:14:11

2014-es adat: 100.000 emberből az EU 28 országában átlagosan 261-en haltak meg rákban, míg Magyarországon 348-an, ami a legrosszabb adat.
Kásler doktor 26 éve az Országos Onkológiai Intézet igazgatója. Lehet, hogy nem csak imádkozni kéne a betegekért.

Punxsutawney Mormota 2018.05.20. 07:14:24

Tényleg nem igaz az E=mc2.
Káslernek ki kellene állnia az ENSZ közgyűlés elé, és elmondani, hogy hamis a baba, ezért nincs atombombája senkinek sem, aki ezzel henceg, Hiroshimában meg Nagaszakiban a népek egy tömeghisztéria áldozatai lettek és valójában szívrohamban haltak meg. Akik később haltak meg, azok túl sokat napoztak, illletve basztak a tízparancsolatra.

Before · http://azbeszt.blog.hu 2018.05.20. 07:14:44

Jó volt olvasni végre egy nem csúsztatásoktól hemzsegő, nem a jóember szájába értelmezéseket is adó írást a témában. Kásler doktor sajnos valóban valláskárosultnak tűnik, elég szörnyű ötlet ilyen komoly területet a kezébe adni.
Nem tudom megítélni az orvosi, orvosvezetői képességeit, de nem is lehetett róla semmi rosszat hallani, így feltételezem, hogy a kissé különös tudományfelfogása ellenére jó szakember lehet. Én nem bánom, ha kapna egy orvosi/egészségügyi tárcát, de például az oktatástól nagyon szigorúan el kéne zárni...

d.j 2018.05.20. 07:15:40

Orbán Viktor szánt szándékkal gyűjti maga köré ezeket az idiótákat (Matolcsy, Smidth, Schmitt, Tállai, Németh stb.) és a kdnp-s barmokat, hogy elterelje a választói figyelmét saját magáról. Így ő már szinte egy tökéletes istenségnek látszik a szemükben. Pedig ő is csak egy tolvaj, hazug szemétláda.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2018.05.20. 07:16:08

Ősrobbanás is csak egy kitalált mese.
Legfőbb gondja, hogy kitalált és utólag próbálják igazolni, akárcsak a bibliát. Az ősrobbanás elméletet egy belga katolikus pap találta ki.

népszopás 2018.05.20. 07:16:41

leszámítva, hogy az ember totál hülye, az elsőben éppen igaza van, de legalábbis nem téved

arturdent 2018.05.20. 07:16:54

Szerintem nem kéne a tudomány úgymond tényeit sem ennyire mantrázni. Számos dolog van amire nincs magyarázat. Pl mi volt az ősrobbanás előtt, vagy miből alakult ki az ősrobbanás? Persze sokan magyarázzák a gravitációt mint negatív energiát és annak egyensúlyát a többi energiával. A táguló világegyetem vajon a végtelenig tágul vagy egy idő után visszafordul?
A másik az élet rejtélye a mai napig semmi biztosat nem tudunk a témában, első sorban a kémiai evolúcióra gondolok. Persze elnagyolt nagyképű magyarázatok vannak a témában de semmilyen korrekt levezetése még nem ismert és tudtommal még senki nem állított elő laboratóriumban sem ehhez hasonló folyamatot. Én alapvetően nem hiszek a milliónyi véletlenben. A másik kérdés vajon miért ennyire precízen hangolt a világegyetem, pici különbség a gravitáció vagy más kölcsönhatások paramétereiben máris felborítaná az egész kialakulását, működését. Persze én sem hiszek egy négyszakállú Isten képben de azt sem állítanám, hogy a tudomány már mindent megmagyarázott és kitalált.
Ami meg a dokit illetti majd beszél helyette a munkája, kár valakit alázni a hite miatt joga van hozzá, hogy legyen saját világképe.

$pi$ 2018.05.20. 07:17:03

"Ateizmus az hülyeség. Az anti teizmus viszont ellenben értelmes."

Amikor a butaság és makacsság hangyaszorgalommal párosul... ritka káros. :(

BiG74 Bodri 2018.05.20. 07:21:05

Őszintén, mit lehet tenni egy bigott hívővel, meg a hasonszőrű társaságával?

zvajo 2018.05.20. 07:21:37

Egy tévedés biztosan van az irásban: Hubble keresztneve Edwin. Amúgy jó bejegyzés, egytértek vele !

csakférfi 2018.05.20. 07:24:54

"A tudományos módszer vagy tudományos metódus olyan módszerek együttesét jelenti, ami (bizonyos elképzelések szerint) megkülönböztető jegye a tudománynak, meghatározza a tudományos kutatás menetét. A tudományos módszerek gyűjtőneve a tudományos módszertan.

A tudományos módszertan tanulmányozását napjainkban a tudományfilozófia feladatának tekintik. Hogy miben áll a tudományos módszertan, egyáltalán magának a tudománynak a mibenléte, igen jelentős és nyitottnak tekinthető probléma. A legtöbb tudományfilozófus mindössze abban ért egyet, hogy a tudomány fogalmát, módszertanát és meghatározását tekintve jelentős a disszenzus (egyet nem értés, vita, egymással teljes összhangban nem állás): a tudományfilozófia jelenleg képtelen megnyugtatóan tisztázni ezeket a fogalmakat és módszereket. A véleménypaletta egyik szélén az általában a neopozitivizmusra alapozó szcientisták világnézete (tudományelvűségben hívők), akik szerint minden tudás alapja a (természet)tudomány, és lényegében csak ezek a tárgyak tekinthetők tudásnak, a másikon az anarchista ill. konstruktivista tudományfilozófusok állnak (a leginkább kuriózumnak számító Feyerabenddel az élen), akik szerint a tudomány, a természettudományok is, ugyanúgy alá vannak vetve az esetlegességet jelentő társadalmi folyamatoknak (változás, tévedés), mint bármely más társadalmi jelenség. "

Wiki idézet.

Maceràs vitatkozni arròl mi az igazsàg.....ha nem tudunk abban megegyezni .....mi a tudàs.
Ez nevetséges.
:)

Ésszelteli 2018.05.20. 07:25:09

Ősrobbanás csak egy teória, ezt senki sem fogja tudni sohasem bizonyítani.Mert előzőleg kellene bizonyítani, hogy valóban volt ősrobbanás illetve milyen erő hatására jött ez létre. Milyen folyamatok voltak előzőleg. Nem találgatni kell, hanem bizonyítani! Erre senkinek nincs semmi bizonyítéka, illetve miért lett volna ősrobbanás? Azért már tágul a tér az nem jelenti azt, hogy robbanás volt. Ha elindulok gyalog Szegedre és valaki a hátam irányából próbálja kitalálni, hogy honnan jövők, akkor mondhatja hogy Budapestről, de lehet, hogy Debrecenből indultam el.....
Kik azok az Ateisták? Vajon előzőleg bizonyították, hogy nincs Isten vagy ez is csak egy újabb hóbortos teóriájuk? Azt kellene bizonyítaniuk, hogy Jézus nem élt, nem volt keresztre feszítve és nem támadott fel és nem emeltetett fel a menybe és nem töltötte be a próféciákat. Valaki küldje át az Ateista társaság erre vonatkozó bizonyítékait, mert úgy tűnik csak szélhámosok klubja és semmi több a gyülekezetük.

Jakab.gipsz 2018.05.20. 07:26:11

Ateista forradalomról beszélni = kultúrafilozófiai, szamárságokról beszélni .

Ezt a ateista-idealista, sajnálatosan kontraproduktív vitát egy egyszerű, ámde nehezen érthető, matematikai tétel, pontosabban kettő matematikai, félre értelmezése, tette lehetővé.

Eljött az ideje, hogy meghaladjuk, szigorúan és egyértelműen, azért mert, noha idealista-ateista vita eldöntése a feladat, végső-soron mégis csak, az idő természetéról és a hovatartozásáról van szó, amely keretében egy identitás tudat kialakítását célozza e vita.

Előre bocsájtom, a tudomány-filozófia nem demokratikus intézmény, tudományos kérdésekben nem tudunk népszavazást tartani, ugyanis a tudomány nyelve a matematika, sajnos a matematika szimbólum rendszere, lassan már a kínai írásmódhoz hasonló. Ezért egyszerűsíteni szükséges, a polémiát.

A számunkra lényeges kérdés ami eldöntésre vár, az ateista-idealista vita kapcsán, így hangzik, értelmesen megtervezett univerzumban élünk: igen avagy sem.

Azaz a tudományra hivatkozó ateisták állításai tévesnek vagy hazugnak tekinthetők-e, ugyanis az igazság vagy van vagy nincs, de ha megtaláljuk, az igazság nem dekonstruálható, (nem tudjuk darabokra szedni). És most, nézzük meg, mi szól az idealisták érvelése mellett, ami érvrendszer lehet téves és hiányos is, ámde igaz is.

A kortárs kozmológia, minden kétséget kizáróan bebizonyította, azt hogy a matéria, azaz az anyag az univerzumunknak, pusztán csak a 4-5 %, mind e közben az is nyilvánvaló, hogy a galaxisok spirális szerkezete és a DNS-s spirális szerkezete valamint a csigaházak csavarodási mintázata, egy még fel nem tárt univerzális mintázatra utal amelyet csak egy erőhatás hozhatott létre. Amelyet viszont az archimédeszi spirál és a Fibonacci számsor ír le helyesen.

Következtetés képen, Einstein relativitás elméletére való hivatkozás, vagy téves vagy hamis érvrendszer, (azon túlmenően, hogy Einstein, enyhén szólva hülye volt a matematikához, Göddel zsenijéhez viszonyítva), viszont az "Isten nem kockázik" megállapítása helyén való.

Ugyan ezt egyszerűbben is belátható, a következő módon.

Ha Einstein világképe a relativitás elmélete igaz, és a tudományos-materialista világképünk, az ateizmus két alap pillére akkor e föld "börtön bolygó", a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, a legközelebbi csillagokhoz sem juthatunk el. Egy börtön bolygón pedig csak azért börtönbolygó, mert dilisek laknak rajta, (dilis = figyelmetlen hiszékeny hebrencs, öntelt, narcisztikus) teremtmények. Hét és félmilliárd dilisnek dilis, politikusai-főnökei és papsága is van, és ateistái is vannak.

Következtetés képen, szükségünk van egy új átfogó koherens és konzisztens kultúra-filozófiai elméletre, már csak azért is, mert talán nem túl nagy az a veszteség az ami érhet bennünket.

És a keresztény idealisták világ képe mégis csak helyén való létezik az életnek benne az életünknek értelme.

szemétpasi 2018.05.20. 07:26:44

Az ateizmus nem tagadás vallás. Ha szigorúan nézzük a szó jelentését akkor ugye ez görög eredtű szó: theos->isten a->fosztóképző. Tehát tulajdonképpen azt jelenti "Az istenbe vagy istenekbe vetett hit hiánya."
Az anti-teista egy sokkal szélsőségesebb álláspont már, míg az agnosztikus egy mérsélkeltebb. Egyébként mivel az ateizmus nem vallás, nincsenek előre pépesített bébiétel gondolatok minden egyes személy azt gondol mondjuk a világ kialakulásáról vagy a morális kérdésekről amit akar. Nem érdemes homogén gondolkodású és értékrendű csoportként emlegetni az ateistákat.
Én is ateista vagyok, de alapvetően nem érdekel az árnyékboksz. Ellenben az nagyon is érdekel amikor ilyen Kásler féle fundamentalista elvakult vallásos személyek kerülnek vezetői pozícióba.

Vajon eleink miért tartották fontosnak az egyház és az állam szétválasztását? Miért van ez benne több ország alkotmányában is? (megjegyzem ugye olyan apró csóró országokról beszélünk mint az USA vagy Franciaország...)

Mindenkinek van joga hinni vagy nem hinni valamiben, de ha ezt megpróbálja hatalmi pozícióból ráerőltetni valakire az nagyon nincs rendben.

Bermuda (törölt) 2018.05.20. 07:27:00

Már hogy a francba lenne tudománytagadó egy egyetemi tanár, akinek több tucat publikációja van neves folyóiratokban? Sehogy, olyat próbáltok meg bebizonyítani, ami nem igaz, csak hogy Index címlapra kerüljetek.

tudorka57 2018.05.20. 07:27:22

A gond az, hogy a fenti szöveg szerzője nincs olyan szintű ismeretek birtokában, hogy bármelyik kérdésben vitába szállhatna Kásler professzorral.
1.) Az ősrobbanás kontra Isteni alkotás kérdésben tökéletesen igaza van Káslernek, ugyanis nem létezik olyan végső érv, amely vagy az egyik, vagy a másik álláspont bizonyítéka lehetne. Elmélkedés folyik és ez még jó ideig így is marad.

2.) A radioaktivitással kapcsolatos kijelentésben szóhasználati hiba van, mert nyilvánvalóan nem a tömeg felének elvesztésére gondolt, hanem a radioaktivitás intenzitásának megfeleződésére utalt.

3.) A materialista ember azt gondolná, hogy ha egy adott időpillanatban t(0) ismerem minden test fizikai paramétereit, akkor a fizika törvényeit alkalmazva, bármely tetszőleges időre kiszámíthatom a jövőbeni állapotot. Sajnos ez a határozatlansági összefüggés miatt és a kvantummechanikai részecskék valószínűségi jellegű viselkedése miatt lehetetlen.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy valaki játszadozik velünk?

4.) A 10 parancsolat, hozzákapcsolva még a 7 főbűn elkerülését is, életviteli tanácsként fogható fel. Nem mondanak mást, mint bármely modern betegségmegelőzési, tudatos egészséges életmódra törekvési útmutató.

Etniez 2018.05.20. 07:27:36

Vallási fundamentalistáktól mentsen meg minket az ég.

Én mindig mondtam, hogy el nem tudom hinni, hogyan a tudomány mai bizonyítékai szerint hogyan tudnak emberek hinni a Koránban meg a Bibliában, rejtély.
Lehet, hogy tényleg van valamiféle Isten, akit nem tudunk észlelni jelenleg, de az egészen biztos, hogy abban a formában, ahogy a zsidók, muszlimok, keresztények hisznek Istenben, olyan formában biztosan nincs és a nagy vallási könyve nem többek, mint puszta mesekönyvek.

consul 2018.05.20. 07:27:41

A tudatlanságotok legékesebb példája, hogy mi derre még társaságot is alapítottatok. Hahaha...

//VV\ 2018.05.20. 07:30:58

Nekem fura a vallásom. Nem hiszek Istenben, szerintem nincs is, azonban attól félek, hogy egyszer ezt neki kell elmagyaráznom...

De ez az ember semmivel se jobb, mint azok a terroristák, akik a Korán es Allah nevében válogatás nélkül ölik a "hitetleneket".

tpl 2018.05.20. 07:31:18

Beindult az index módszeres karaktergyilkossága. Gratulálok Libsi barátaim, csak így tovább a lenini úton. Irány a Parlament és köpjétek szembe a református lelkészeket!! Hajrá gyűlöletkeltés!!!

czerka 2018.05.20. 07:31:34

Ateistaként is az abortusz legszigorúbb szabályozása mellett vagyok.
Kásler nem tudós, ő egy alkalmazott tudományt művel, nem kell mélyebben értenie a matematikai és természettudományos kérdéseket. Átment biokémia vizsgán orvosi egyetemen, utána hihet amiben akar. Sok ilyen orvos van. Én ismertem fanatikus vallásos aneszteziológus orvost. Annyi volt a heppje, hogy nem fogadott el hálapénzt.
Az ősrobbanás egy hipotézis, esetlrg teória, 100%-osan igazolni nem sikerülhet jelen tudásunk szerint. Vannak más hipotézisek is, miszerint a feketelyukak mind átjárók párhuzamos univerzumokba, minden fekete lyuk egy világ kiindulópontja.
A 10 parancsolatot, amiből az istenre vonatkozó részek feleslegesek, pont Fidesz-KDNP veszi semmibe. A ne lopj rájuk láthatóan nem érvényes. Mégse betegednek bele.

$pi$ 2018.05.20. 07:31:47

Igen a fazon egy idióta. Egyébként én pont ezeket az érveket felsoroltam különféle blogokon, merthogy annyira triviálisak, hogy a laikusoknak is képesnek kell lenni megérteni őket. (Mondjuk a vörös festrékről nem tudtam, köszi.)

Döbbenetes, hogy az ország vezetésébe olyan emberek is beleszólhatnak, akik ennyire nincsenek képbe, akik ennyire tájékozatlanok miközben ennyire okosnak tartják magukat. 2000 éves elmaradott sivatagi népek hiedelemvilága vezérli az ország sorsát, minthe kimondottan az lenne a szándékunk, hogy valahogy visszatoloncoljuk magunkat a kőkorszakba.

Mérnork 2018.05.20. 07:31:56

A világ keletkezésének magyarázatára _jelenleg_ a legelfogadottabb _elmélet_ az ősrobbanás.
És nem véletlenül hívják azok akik tényleg tudósok (a cikkíróval ellentétben) elméletnek és nem bizonyított tételnek.

Hefe 2018.05.20. 07:32:01

nyugodtan idevehetted volna III. Bela "nem-finnugor" DNS-et is.
Igen, kasler egy kokler, aki olyan dolgokrol nyilatkozik, amikrol halovany ibolyaja sincs.

Alick 2018.05.20. 07:32:13

Azért a címképen pont Einstein-t rakni középre... igazából nem volt ateista és bár a fotoelektromos hatásért jogosan kapott Nobel-díjat, azért a relativisztikus fizika összehozásában elég jelentős munkásságokra "épített" (pl. Minkowski, Poincaré).

hordalek 2018.05.20. 07:35:54

LOL. Az ilyen és hasonló blogok mindenféle kontroll nélkül onthatják magukból a rágalmat, a mások fikázását. De a kommentek csak a cenzúra után jelenhetnek meg... már ha megjelennek...

véleményM 2018.05.20. 07:36:00

Elcsúsztak az idősíkok!
800 évet késett Kásler eminenciája, az elvakult hitű inkvizítor!

lobaszopiatej 2018.05.20. 07:36:10

Úgy tűnik,az MTA pontosan emiatt lépett, pár napos a hír:

"Elindult a tudomany.hu – új weboldal az MTA támogatásával
Az áltudományok elleni küzdelem a fő célja annak az új, az MTA támogatásával készülő ismeretterjesztő honlapnak, amely a közvéleményt leginkább foglalkoztató aktuális kérdésekkel kíván foglalkozni. A főleg tanároknak, újságíróknak és laikus érdeklődőknek ajánlható tudomany.hu-n egy-egy téma kapcsán a szakterület elismert szakértői fogják ismertetni tudományos álláspontjukat számos forrásmunka és hivatkozás megadásával.
"
mta.hu => tudomany.hu

Pilotax 2018.05.20. 08:24:35

Érdemes egy hülyével vitába szállni és karaktereket erre pazarolni?

csakférfi 2018.05.20. 08:24:43

@Jakab.gipsz:
Tehàt a véleményed szerint a logaritmikus spiràllal lehetne az "anyagi vilàgot " leírni?
Nem pedig Einstein egyenesvonalú mozgàsàllandòjàval?

Stenonis 2018.05.20. 08:33:39

@hordalek:
Mi abban a rágalmazás, hogy egy blog összeszedte a Kásler által kinyilatkoztatott baromságokat.

De ha szerinted ez rágalmazás, akkor légyszi linkeld már az anyag-energia ekvivalencia megdöntésére vonatkozó tudományos cikket.

Attilajukkaja 2018.05.20. 09:17:41

Az ősrobbanásra nincs bizonyíték? OK.
Na és Istenke létezésére?

@Pilotax:
"Érdemes egy hülyével vitába szállni"
Nem lenne érdemes, ha nem ez a "hülye" határozná meg a következő 4 év egészségügyét, oktatását, kulturális életét. Nem is vele száll az ember vitába, és nem is Orbánnal, akinek ő csupán az egyik csicskája, hanem azzal a sötétséggel, amit képvisel. Az ellen pedig MUSZÁJ vitába szállni.

6.Lenin 2018.05.20. 09:17:48

@arturdent:

"A táguló világegyetem vajon a végtelenig tágul vagy egy idő után visszafordul? "

Na, szerintem ennyit érnek a "tudományos" magyarázatok.
A végtelenben merre van az arra, és merre az erre? Eleje, közepe?

csakférfi 2018.05.20. 09:18:00

@tudorka57:
:) :)
Jòl összefoglaltad.

HARP3R 2018.05.20. 09:36:23

Mindent elárul erről az országról, hogy egy ILYEN ember miniszter lehet benne.

Magentax 2018.05.20. 10:11:48

A tudomány mást mond? Ugyanmá! A tudomány is egy Soros ügynök...

Magentax 2018.05.20. 10:11:57

@tpl: A karaktergyilkosság pont rád és bandádra jellemző.
Amúgy meg aki ilyen hülyeségeket beszél, az saját maga gyilkolja a karakterét, nem kell segíteni neki.

csentecsa 2018.05.20. 10:43:38

"Isten nem kockázik.."-mondotta Albert Einsten. Aztán kiderült, hogy de igen kockázik, és a Bohr Heisenberg párosnak volt igaza, nem Albertnek..

szemétpasi 2018.05.20. 10:43:40

@Ésszelteli:
Ősrobbanás csak egy teória, ezt senki sem fogja tudni sohasem bizonyítani.Mert előzőleg kellene bizonyítani, hogy valóban volt ősrobbanás illetve milyen erő hatására jött ez létre. Milyen folyamatok voltak előzőleg. Nem találgatni kell, hanem bizonyítani!

A tudományos teória és a hétköznapi szóhasználatban a teória igen mást jelent. Ergo egy tudományos hipotézis megfelelő vizsgálat és bizonyítás után válhat teóriává. Tehát az ősrobbanás elmélete nem egy borgőzös estén született vad fantazmagória, hanem sok lábon álló, tényekkel alátámasztott dolog. Természetesen mindig van rá esély, hogy félreértelmezzük a megfigyelt jelenségeket, de a tudomány mindig nyitott a hibás elméletek megváltoztatására. Amúgy ha bárki be tudja bizonyítani, hogy úgy ahogy van hülyeség az egész, akkor hajrá, és bejelentkezhet 1-2 nobel díjra.

Kik azok az Ateisták?

Azok akik nem hisznek abban, hogy létezik egy egy mindenható, mindentudó és mindenütt jelen lévő entitás.

Vajon előzőleg bizonyították, hogy nincs Isten vagy ez is csak egy újabb hóbortos teóriájuk? Azt kellene bizonyítaniuk, hogy Jézus nem élt, nem volt keresztre feszítve és nem támadott fel és nem emeltetett fel a menybe és nem töltötte be a próféciákat. Valaki küldje át az Ateista társaság erre vonatkozó bizonyítékait, mert úgy tűnik csak szélhámosok klubja és semmi több a gyülekezetük.

Neked milyen bizonyítékod van a fentiekre? A Bibilia? Az a könyv ami részben jóval Jézus előtt született (Ó-Testament) részben jóval utána ( Új-Testament: A legfrissebb evangélium olyan 30-60 évvel krisztus halála után született, a többi része pedig még jóval később sokadkézből származó történetek alapján). A többi írástudó kultúra miért nem tesz említést Jézusról? Tudod azok a fránya rómaiak elég sok mindent leírtak, pl innen tudjuk, hogy olyan cenzus mint ami az egyik evangéliumban van említve (merthogy ugye még csak az evangéliumok se képesek konzisztensek maradni egymással) soha nem volt... Szóval ha bizonyíthatóan részben egy fantasy story a Biblia, akkor ki a megmondója, hogy mi volt valós és mit költött oda az aki írta?
Egy ateistának nem kell és jellemzően nem is célja bebizonyítani, hogy nincs Isten. Amikor azt mondod, hogy szerinted nem léteznek sárkányok, unikornisok vagy éppenséggel a görög panteon akkor úgy érzed ezt be kell bizonyítanod? A bizonyítási kényszer mindig azon van aki állít valamit, nem azon aki ezt nem hiszi el bemondásra.

Netuddki. 2018.05.20. 11:13:25

Az ilyen hülyék beemelése a legmagasabb pozíciókba semmi más mint szándékos figyelem elterelés a maffia zűrös ügyeiről. Amíg a plebs ezeknek a hülyeségein csámcsog, addig se velük foglalkozik.

Azért, az is elmond valamit, hogy egyik hülye újságíró se kérdezett még rá, hogy ha ennyire fontos ennek a nímandnak a 10 parancsolat, akkor miért állt össze a tolvaj maffiával? Persze lehet, akik megkérdezhetnék, nem kerülhetnek a közelébe se...

csentecsa 2018.05.20. 11:13:31

"Egy tűzvész során történő szennyeződés sem módosíthatja a szénizotópos összetételt olyan mértékben, hogy valószínűsíthető lenne, hogy a lepel ténylegesen mintegy 2000 éves."

Ez pl. miért ennyire biztos? Kihozták ezt az 1260-as adatot, aztán meglepetésre előkerült egy ábrázolás a lepelről száz évvel korábbról. A szövet halszálka szövésű amit a középkorban már nem használtak.Festmény nem lehet, mert az már rég kiderült volna. Leonardo camera obscurás trükkje? Akkor hogy lehet róla ábrázolás a 12. sz. közepéről?

Nem tartom valószínűnek egyéb okokból , hogy a lelep valóbban Jézus halotti leple lenne, de az ellene felhozott bizonyítékok is megkérdőjelezhetők.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2018.05.20. 12:49:17

@Attilajukkaja:

"Az ősrobbanásra nincs bizonyíték? OK.
Na és Istenke létezésére?"

Melyik Isten létezésére, mert Isten egy gyűjtőfogalom és egy kényszerképzet neve.
Értelmes ember ezért mindig pontosítja a nevével, vagy a keletkezési környezetével Istent. Például, Zeuz, Allah, Ahura Mazdá, Ré, judeokeresztény Isten stb .... Aki ezt nem teszi meg, csak arra bizonyíték, hogy maga is kényszerképzetes és elfogadja mások ezzel kapcsolatos kényszerképzeteit.

Senki A. 2018.05.20. 12:49:21

" Kihozták ezt az 1260-as adatot, aztán meglepetésre előkerült egy ábrázolás a lepelről száz évvel korábbról."

Erre ugyan hozzál már egy linket, hivatkozást, bármit! Én egy lepelről szóló írásról tudok. Képről, ábrázolásról nem.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2018.05.20. 12:49:32

@Ésszelteli:
Az ősrobbanás elmélet pont ugyanolyan baromság, mint az egy Isten elmélet. Indolklom is hogy miért;
1. Istent és világkeletkezési elméleteket is sokat gyártott az emberiség. Ebből az ősrobbanás nem kivétel. Emberi elme kitalációja.
2. A matematikában nem hiába nem lehet szuper halmaz, mert sérti a logikát. Az egyetlen első Isten és az ősrobbanás elméletek is hasonlóan logika sértőek.
3. A béna tolószékes (Hawkins)is utolsó munkáiban már nem ősrobbanásról, hanem tűzijátékról, sok robbanásról ír, ami közelebb áll a valósághoz. Ha pedig sok Isten és sok robbanás van, nem nagyon lehet ebből egy abszolút elsőt kiválasztani.

Mr. Neutron 2018.05.20. 12:49:39

Lehet, hogy a cikkben kipécézett videószeletekben első hallásra furcsa dolgok hangzanak el, de ha jobban utánagondolunk, miről is van szó tulajdonképpen? Az eddigi szélsőségesen liberális tudomány-paradigma egészséges meghaladásáról.

Vegyük pl. a Kásler Professzor Úr hivatásrendi tudományterületét, az orvoslást. Mit hájpolt eddig a végtelenségig neoliberális medicina? Az evidenciákon alapuló orvoslást.

Mi mellett állt ki ezzel szemben Kásler Professzor Úr? A Szentíráson alapuló medicinán.

Az evidenciák határozzák-e meg az életünket és a lelki egészségünket, vagy a Szentírás? Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Én, a magam részéről az erkölcsileg magasabbrendűt tartom az egyetlen érvényes és igazolható választásnak. Ez értelemszerűen vonatkozik a Világegyetem tervezettségének bizonyítékaira és a radiokativitás mélyebb filozófiai-etikai üzenetére is.

Thomas Dantes 2018.05.20. 12:49:43

Eh, de hülyék vagytok. Komolyan azt hiszitek ,hogy ez bárkit is érdekel? A kormány híveinek tök mindegy. Miféle tudomány meg tények?
Ha holnap olyan ember kerülne a kormányba, aki szerint nincs gravitáció és Föld lapos, és egy elefánt hátán álló tekős tartja, akkor...a Fidesz hívei ,megmagyaráznák ,hogy ez voltaképp nem is baromság, hanem így igaz.
És csak a hülye lipsik szerint gömbölyű a föld meg Soros .

Jó mondjuk az ellenzék se okosabb sokkal, azért hozzá teszem. Sőt.

MIx 2018.05.20. 12:49:47

Kár ennyi karaktert szánni egy bolondra!

Jakab.gipsz 2018.05.20. 12:49:51

@csentecsa: Tévedés, "Isten valóban nem kockázik" a fejlődésnek rendje és harmóniája is van, egy valamit viszont senki sem tudhat, (még ufóék sem, feltéve ha léteznek), a célját, azaz a jövőt. .

lüke 2018.05.20. 12:49:54

súlyos- népegészségügyi ( y compris :mentális) -diszkrepancia

Jakab.gipsz 2018.05.20. 12:49:59

@csakférfi: Igen, megtaláltam reá, minden kétséget kizáró bizonyítékok, garmadáját.

csentecsa 2018.05.20. 13:41:12

@Jakab.gipsz: De kockázik. A Bell egyenlőtlenség kísérleti vizsgálatából következik, és a kvantummechanika jelenlegi interpretációja is a Heisenberg-Bohr elméleten alapul.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2018.05.20. 13:41:24

@Alick:

Igazuk van abban, hogy az adott illetőnek egy hazug ideológia eltorzítja az elméjét. Akárcsak az ateistáknak egy másik hazug ideológia. Már a blogos fő szemléltető oldalképük is hazug, hiszen az ott lévők 80-90%-a biztosan soha sem volt ateista.

sZulamith 2018.05.20. 13:41:35

"Minden az isten léte mellet szól és semmi nem szól ellene" Ha a pártja is igy gondolkodna, akkor nem háborúnánk a migránsok ellen.

sZulamith 2018.05.20. 13:41:46

Erre lehet mondani, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.A bölcsesség attól is távol áll aki kinevezte, vagy továbbra is megtartja. Mit neki a nem fideszes vélemény, lényeg a szavazat többsége, , meg a befizetett adó:),

2018.05.20. 13:41:54

@Iván Gábor IGe: "1. Istent és világkeletkezési elméleteket is sokat gyártott az emberiség. Ebből az ősrobbanás nem kivétel. Emberi elme kitalációja."

Viszont az ősrobbanás elmélet kidolgozása során megjósolták a mikrohullámú háttérsugárzást, amit meg is találtak. Mi jött be eddig az istennel kapcsolatban megjósoltak közül?

"3. A béna tolószékes (Hawkins)is utolsó munkáiban már nem ősrobbanásról, hanem tűzijátékról, sok robbanásról ír, ami közelebb áll a valósághoz. Ha pedig sok Isten és sok robbanás van, nem nagyon lehet ebből egy abszolút elsőt kiválasztani."

De ő ezzel nem azt mondta, hogy nem volt ősrobbanás, hanem azt, hogy más világok is születhettek így, ezáltal az általunk megfigyelt univerzum valószínűleg nem az egyetlen. De ez olyan elmélet, ami soha nem lesz bizonyítható, míg az ősrobbanás elméletre léteznek bizonyítékok, még ha látni nem is látta senki, legalábbis szavahihető személy, aki elmesélhetné, hogy pontosan mikor és hogyan történt.

2018.05.20. 13:42:04

@Ésszelteli: "Ha elindulok gyalog Szegedre és valaki a hátam irányából próbálja kitalálni, hogy honnan jövők, akkor mondhatja hogy Budapestről, de lehet, hogy Debrecenből indultam el....."

Ha csak egyetlen galaxis lenne, ami távolodik, akkor ez tök jó magyarázat lenne, de a gyakorlati megfigyelések azt mutatják, hogy a Lokális Csoport tagjain kívül minden más galaxis (konkrétabban galaxishalmaz) távolodik, mégpedig a távolságukkal arányos sebességgel. De képzeld el, hogy a majdnem tízmilliónyi magyar elindul a világba és mindegyik pillanatnyi útvonalát meghosszabbítva Magyarországra lyukadsz ki! Ez már azért eléggé valószínűsítené, hogy mindannyian onnan indultak és nem csak a pillanatnyi szeszély játszik veled.

Jakab.gipsz 2018.05.20. 14:23:31

@csentecsa:

Ki kell, hogy ábrándítsalak, van és adott a kvantum mechanikának koherensebb és konzisztensebb leírása is. Mint a koppenhágai értelmezés.

Mr. Hawkins pedig a saját kozmológiai elméletét, amellyel örökre beírta magát a nagy fizikusok közé, értelmezte félre, Penrose-el egyetemben.

anyadmajma 2018.05.20. 14:23:51

Na, ennek a hazaáruló bolsevik geci fideszesnek is, pont úgy mint a többinek, csak két alapvető hibája van.
Az egyik, hogy megszületett, a másik, hogy élve.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2018.05.20. 14:23:54

@Ylim:

Ugyan már. Éppen Einstein tér/idő/energia elmélete miatt a "távolodás" lehet egy vicces tévképzet. Ami csak pillanapnyi és lehet előtte meg összeputtyanás volt.

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2018.05.20. 14:24:00

@Ylim:

Nem Isten létezésével volt a gond eddig sem, hanem a tudományos meghatározásával. Hiszen azt sem tudták mi van, vagy mi nincs. Továbbá nem az a fő probléma, hogy nincs Isten, hanem az ellenkezője, hogy túl sok van. Túl sokat Istent teremtettek eddig az emberek.

Nagyon sok hibás és cáfolható logikai istenérv után létrejött egy olyan amit eddig nem tudtak cáfolni, mert bizonyított. Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet // Tehát feltárásra került Isten tudományos meghatározása. Innét már felesleges benne hinni és tagadni is, hiszen létezése tudományos tény.

Egy szórakoztatóan elgondolkoztató oldalon lelsz több információt:
istenteszt.blog.hu/

Ésszelteli 2018.05.20. 14:24:05

@szemétpasi: Akkor ne mondja magát ateistának ha Istent létét nem tudja tagadni, mert akkor idióta. Vagyis ha nincs életben a dédim akkor tudjam is alátámasztani ha nem akkor zizis vagyok, ilyen egyszerű, ezt kell rájuk is alkalmazni.
Jézus létét nem csak a tanítványok, hanem az ellenségei is említik, írás van róla, nem blöff.
Az a jó hogy van egy régi Ószövetség is, mert abból jönnek a próféciák, amit csak Jézus tudott beteljesíteni. Egyébként ez a legelterjedtebb és legtöbb nyelvre lefordított mű és nem a Darwini tanok még véletlenül sem! Darwin meg pedofil lehetett, ha megnézed a házasságát.

vajdasagi 2018.05.20. 14:24:07

@Mr. Neutron: Ezt írod:

"Vegyük pl. a Kásler Professzor Úr hivatásrendi tudományterületét, az orvoslást. Mit hájpolt eddig a végtelenségig neoliberális medicina? Az evidenciákon alapuló orvoslást.

Mi mellett állt ki ezzel szemben Kásler Professzor Úr? A Szentíráson alapuló medicinán."

Van egy kérdésem: mi a véleményeg @Izo: kommentjéhez:
"2014-es adat: 100.000 emberből az EU 28 országában átlagosan 261-en haltak meg rákban, míg Magyarországon 348-an, ami a legrosszabb adat.
Kásler doktor 26 éve az Országos Onkológiai Intézet igazgatója. Lehet, hogy nem csak imádkozni kéne a betegekért. "

Ezek alapján nem gondolod, hogy kérdéses ám Kásler Professzor Úr szakértelme? Vagy ez szerinted így rendben van?

BiG74 Bodri 2018.05.20. 14:24:14

Elhangzott, hogy kasler úr a területén elismert. Lehet. A területét nem ismerem, mert nem vagyok onkológus, de azt tudom, hogy rengeteg "elismert" szaktekintély van aki csak egy egy izzadtságszagúan felépített nulla. A szaktársak hasonszőrű jóindulata, a pangó langyi szakmai környezet, a szakma specifikussága mind segíti az ilyen emberek létrejöttét. Viszont kásler úr reflektorfénybe került, és szakterületétől távol eső megállapításai alapján simán felmérhető, hogy elmeroggyant.
A vallássérültekkel pedig kár vitatkozni. Anno, nagyon helyesen leválasztották őket hatalomról, és nem tudták direkt módon befolyásolni a tudomány fejlődését. De mindig lesznek sötét emberek, aki a magasztosat, és felsőbbrendűt keresik, és közben mélyen lemennek kutyába. Mindig lesznek hit bajnokai akiknek valójában semmi erkölcsi érzéke, szociális fejlettsége nincs, mert mindent, mindent rá lehet fogni Isten akaratára.

Andy73 2018.05.20. 14:24:18

Az ateizmus is egy hit, azt hiszitek, hogy nincs Isten. Bebizonyítani nem tudjátok. Erre társaságot alapítani pedig a vallásosság egy formája.
Kásler professzor a szakmájában elismert tudós. Sok hívő, vallásos tudós van, a legnagyobbak között is. A vallás és a tudomány szembeállítása idéjétmúlt, marxista álláspont, amin hála Istennek már régen túl vagyunk. Kásler professzor nem tudományellenes, hiszen maga is elismert tudós. Egyes tudományos és filozófia nézetekkel nem ért egyet, amelyekben a tudósok sem értenek egyet, hanem vitatkoznak rajta, többféle elmélet vetélkedik egymással. A természettudomány sem egy állandó dolog, hanem folyamatosan fejlődik és változik, a filozófia pedig alapvetően olyan elméleti tudományág, amely, nem is tartozik a szigorúan vett tudományok, a természettudományok (science) kozé, hanem rengeteg különféle elmélet, iskola létezik párhuzamosan. Persze hallottunk már "tudományos szocializmusról" meg hasonlókról, amelyek aztán szépen be is fuccsoltak idővel.

Irbisz 2018.05.20. 15:51:29

K@Andy73: Jó esetben egy szüklátokörű szakbarbár ez a fickó, aki a saját specializált területén kivül egy érdeklődöbb középiskolás term.tud. ismereteinek szintjén sem áll.
Persze már ez a minimális szint is bőven felette van a fideszszavazók átlagos term.tudományos ismeretinek szintjén, szóval nem sokat kockáztat ilyen blődli hülyeségek nyilatkozásával - sőt, ahogy nézem a sokéves gyakorlatot, ez csak erősíti a székét, mert kellően bizonyítja elkötelezettségét, szánalmas ostobaságok nagy nyilvánosság előtti elmondásával. És lássuk be, nem mindenki hajlandó erre, nyilvánosan hülyét csinálni magából, még ha miniszteri poszt is a honorárium.
Rosszabbik verzió hogy tényleg annyira valláskárosult figura, hogy saját vallásának ismeretivel is szembemegy, mert még a Pápáai Tud. Akadémia is elismerte mind az ősrobbanás, mind az evolúció létezését és igazságát.
Persze ez a tudatlan pökhendi épp ugy nem hallott erről, mint itteni, 19. századi szinten álló védelmezői.

kvadrillio 2018.05.20. 15:51:35

jahhh...és ezért...is !!!,, igazán érhetné őt egy """véletlen""" baleset valahol.....:O)))))

kvadrillio 2018.05.20. 15:51:39

lehet, hogy balognál is nagyobb gyilkos lesz ez a seggfe,j a 10 parancsolattal gyógyításával, pedig balog kiváló lelkesedéssel monitorozta, az ingyenes influenzaoltóanyagból direkt kihagyott influenzajárványt okozó komponens közvetlen gyilkos hatását, a sok százalékkal megemelt elhalálozottakkal kapcsolatban...ELKÉPESZTŐEN SIKERESEN GYILKOLTA BALOGLELKÉSZ A MAGYAR EMBERKÉKET !!!!!

kvadrillio 2018.05.20. 15:51:42

és...meddig is, hány évigt is lesz ebben a funkciban ez a "nagyonhüjjjjje " ?????

BiG74 Bodri 2018.05.20. 15:51:47

@Andy73:
Az ateizmus nem hit. Idiótizmus olyan tartalommal akasztgatni jelzőket a másikra, mely teljesen mást jelent egy ateistánál, mint egy hívőnél. Ráadásul bigott hívőként kár a tudomány szót is koptatni, mert fikarcnyit sem értitek, hogy mi az. Kasler úr pedig jobb esetben is tudathasadásos, mert a tudomány és a vallás ezen a szinten nem összeegyeztethető, ezért kár is vitatkozni, mert értelmetlen.
A baj az, hogy saját hiteteket sem értitek, csak vallásos emberként művelitek mindazt amit más buta ember vallás nélkül. Lehet felhorgadni, de tény, hogy pont a tudományban, az életben csalódott, butácska emberek rohannak a vallásokba. Ami önmagában egyáltalán nem gond, de onnan aztán kéretlen térítőként jönnek vissza. Nagyon sok keresztény ember van aki viszont pont a helyén kezeli hitét, vallását, nem kívánnak mindent Istennel magyarázni, és tudják hol a helye az életükben Istennek.
A hitről annyit, emberek hittek az inkvizícióban, az eretnekek erőszakos megtérítésében, a pogányok megölésében, vagy az albínó kislányok lefejezésében.
@Ésszelteli:
Az ószövetséget, a világ teremtését a zsidók is "lopták", csak egy kicsit fejlesztettek rajta, hogy a saját közösségüket életmentő összefogóerővé tegyék.
Az pedig nagyon jó, hogy Darwint csak személyében tudod sértegetni, mert ennyire vagy képes. Gondolom a keresztény egyházakkal, és képviselőikkel szemben is ennyire következetes és szigorú vagy.
Továbbá, hogy Jézus valós személy volt, Miért ne? Hogy tanai, fejlődést hoztak és közösségformálóak voltak ideig-óráig, igen. És??

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2018.05.20. 15:51:50

@Ésszelteli:

Bizonyíts, hogy nem létezik a te Istened teremtője a Mindenen Előtt Lévő Határtalan Karakutty !!!!

Na ennyit ma logika leckéből. Remélem érted.

csentecsa 2018.05.20. 19:15:57

@Jakab.gipsz: Ez sem kerüli meg a Bell egyenlőtlenséget. Ma minden említésre méltó egyetemen a koppenhágai iskola interpretációját oktatják. Hawking sem tagadja a heisenbergi alapelveket, amiket Einstein megkérdőjelezett.

2018.05.20. 19:16:06

@Mr. Neutron:

"Az eddigi szélsőségesen liberális tudomány-paradigma egészséges meghaladásáról. "
:D Tegyük oda valamihez a liberális jelzőt és máris nyerők vagyunk egy vitában.

De ez az ami igazán gyönyörű:
"Az evidenciák határozzák-e meg az életünket és a lelki egészségünket, vagy a Szentírás?"
Ekkora blaszfémiát öregem!
A Szentírás nem evidencia? A Szentírás??? :D

2018.05.20. 19:16:14

@Ésszelteli:

"Vagyis ha nincs életben a dédim akkor tudjam is alátámasztani ha nem akkor zizis vagyok, ilyen egyszerű, ezt kell rájuk is alkalmazni."

Erősen tévedsz (mint ahogy sok másban is, amikor a logikád tesztelődik)
Nagyon sokféle bizonyíték létezik. Ezek közül az egyiket úgy hívjuk, hogy közvetett (és attól, mert közvetett, attól az még lehet nagyon, de nagyon erős).
Példa:
Ha azt mondom neked, hogy tegnapelőtt Brazíliában becsapódott egy 500 méteres meteor. Akkor ezt megcáfolnod nagyjából annyi, "hogy a hírekben már halottam volna róla, szóval ez egy hülyeség".
És nyilván igazad lesz! Függetlenül attól, hogy konkrétan semmilyen bizonyítást nem tettél arra vonatkozóan, hogy a meteor nem csapódott be.

2018.05.20. 19:16:18

@Andy73: @BiG74 Bodri:

Az ateizmus gyűjtő fogalom abból a szempontból, hogy többféle ateista van.
1- Amelyik azt állítja nem létezik (valójában hiszi, hogy nem létezik) Isten, az az ateista ugyan úgy hívő, csak a "másik oldalon".
2- Amelyik azt állítja, hogy nem hisz Istenben, mert nem látja bizonyítékát létezésének, az nem hívő.
Az 1-es csoportban vannak jóval kevesebben.

2018.05.20. 19:16:33

@szemétpasi:

"Azok akik nem hisznek abban, hogy létezik egy egy mindenható, mindentudó és mindenütt jelen lévő entitás."
Többféle ateista létezik. Te pont nem azt írtad le, amilyik szigorúan az:

"
- Szűkebb értelmezések szerint ateistának a természetfeletti lények létezését kifejezetten tagadó ideológiák tekintendők.
- Tágabb értelmezések szerint ide tartoznak a természetfeletti létezését elutasító, de ezen meggyőződésének hangot nem adó,
- illetve a kérdést nem eldönthetőnek tartó (agnosztikus) vagy a kérdéssel egyszerűen nem foglalkozó egyéb ideológiák is."

2018.05.20. 19:16:45

@6.Lenin:

"A végtelenben merre van az arra, és merre az erre? Eleje, közepe? "

Láttál már koordináta rendszert?
Láttad mér a nullát a koordináta rendszerben?
Tőle minden irányba végtelen.
A nulla pont meg az a pont ahol
"A táguló világegyetem vajon a végtelenig tágul vagy egy idő után visszafordul? "
elkezdett tágulni a világegyetem.
Most már tudod értelmezni a kérdést?

Netuddki. 2018.05.20. 19:17:01

Még annyit, hogy azért is a leghülyébbek, legerkölcstelenebbek (antilop bam+!)kerültek be az orbán maffia kormányába, mert értelmes ember nem közösködik ezekkel. Sajnos ez van, szokjátok!

IGe. 2018.05.20. 19:17:09

Ez az "Isten" dolog akkora baromság, mint
ha valaki kijelenti, hogy csak egy focicsapat létezik a Ferencváros, vagy más nevén a Fradi, FTC és ezért

a Focicsapat az = FTC vel.

csakférfi 2018.05.20. 19:17:33

@csentecsa:
"gravitáció newtoni elméletének megoldatlan hiányosságai vannak. Elsősorban kérdés maradt, hogy a tömegvonzást miféle közeg közvetíti. Tehát ahogy az elektromos és mágneses vonzást részletesen leírt tulajdonságú erőterek továbbítják, nem tudjuk, milyen erőtér, milyen részecskék adják át a tömegvonzást a másik testnek. Az ehhez feltételezett elemi részecskét, a gravitont máig nem sikerült kísérletileg kimutatni, noha folynak ez irányban kutatások. A kísérleteket külön nehezíti, hogy mivel a gravitáció leárnyékolhatatlan, a Földön és egyáltalán égitestek közelében nagyon nehéz ezek zavaró hatásától független méréseket végezni."

Vagyis tudjuk hogy van tömegvonzàs.....bizonyítani nem tudjuk.
Az ismereteink hiànyosak.
Ezért felesleges a vita.

csakférfi 2018.05.20. 19:17:40

@vilagnezet.blog.hu:
Bizonyítsd be hogy a higgs bozon tovàbb oszthatò.
:)
Vagy nem oszthatò.

Ja....nem hiszem hogy létezik egy teremtö....mint isten a mindenhatò...kutykurutty.

csakférfi 2018.05.20. 19:17:44

@Jakab.gipsz:
Tehàt a "modern fizika és matematika" egy illúziòra épül?
Mert nekem is ez a benyomàsom.
Amúgy sík hülye vagyok einstein matematikai vagy fizikai ismereteihez képest.
Mégi ez a megérzésem.
Mindazonàltal hogy isten létét is tagadom.
:)

BiG74 Bodri 2018.05.20. 20:16:41

@MikeBoy:
Újra !
A hit szó tartalma teljesen más egy hívőnél és egy ateistánál. Ennél fogva értelmetlen, hogy az ateistákat az isten hívőkhöz hasonló tulajdonságokkal ruházzuk fel. Én nem egyszerűen nem hiszek Istenben, hanem annyira abszurdnak tartom az egész nyakatekert megfoghatatlan hívői magyarázkodást, hogy nem is foglalkozom vele. A hitetek alapjai amúgy teljesen jól magyarázhatóak és aki képes felfogni, hogy ez nem külsőség, nem tudomány és nem egy mindenkit irányító lény, hanem önmagad keresése és csakis a te dolgod, és nem a világ anyagi dolgaival van kapcsolatban, annak ez erő, és hatalmas pozitív dolog. A többi viszont olyan "buta" ember aki már a középszintű matematika, fizika, kémia, biológia dolgait sem érti, de ezt elfogadni képtelen, ezért egyszerűsíti a világot. Nevetséges mikor néhány agymenő észlény itt vonja kétségbe Einstein, Hawking, és más gondolkodó munkásságát, mikor még a szublimációt sem ismeri, vagy parciális gőznyomást.

2018.05.20. 20:16:45

@csakférfi:

"Vagyis tudjuk hogy van tömegvonzàs.....bizonyítani nem tudjuk."

Ha tudjuk, hogy létezik, akkor az bizonyítva van, nem? :)

6.Lenin 2018.05.20. 20:55:51

@MikeBoy:

A végtelenben minden pont a nulla pont, mert tőle minden végtelen távolságra van.

csakférfi 2018.05.21. 08:16:04

@MikeBoy:
Ravasz....!
:)
"A gravitáció newtoni elméletének megoldatlan hiányosságai vannak. Elsősorban kérdés maradt, hogy a tömegvonzást miféle közeg közvetíti. Tehát ahogy az elektromos és mágneses vonzást részletesen leírt tulajdonságú erőterek továbbítják, nem tudjuk, milyen erőtér, milyen részecskék adják át a tömegvonzást a másik testnek. Az ehhez feltételezett elemi részecskét, a gravitont máig nem sikerült kísérletileg kimutatni, noha folynak ez irányban kutatások. A kísérleteket külön nehezíti, hogy mivel a gravitáció leárnyékolhatatlan, a Földön és egyáltalán égitestek közelében nagyon nehéz ezek zavaró hatásától független méréseket végezni."

Wiki idézet a gravitáció címszó alatt.
:)

csentecsa 2018.05.21. 12:51:45

@sZulamith: Ha valóban hinnél azokban az álhumánus szövegekben, amiket leírsz, hajléktalanokat fogadnál a lakásodba..De mégsem teszed..

csentecsa 2018.05.21. 12:51:51

@csakférfi: Én a kvantummechanika alapvetéseiről beszéltem, amiket jó pár évtizede komoly tudós nem kérdőjelez meg. Einstein még nem tudhatott a Bell egyenlőtlenségről, és az ezzel kapcsolatos kísérleti elrendezésről. Intuíciói, megérzése alapján vetette el Heisenberg ,és Bohr elméletét. Azóta kiderült, tévesen..

Before · http://azbeszt.blog.hu 2018.05.22. 06:21:21

@csakférfi: A pillanatnyilag legvalószínűbbnek tűnő magyarázat szerint azért, mert a gravitáció nem részecske-, vagy erőtér alapú, hanem szerkezeti jelenség.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.05.22. 15:32:59

Így nem is osztom meg, mivel hivatkozások nélkül ugyanúgy nem vagy tudományos, mint Kásler.

Waldi! 2018.05.22. 15:35:24

@math0: Kedves Mátyás, óhajod számunkra parancs. Most már oszthatod.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2018.05.22. 22:12:10

@Waldi!: most már csak azt az ostoba fő képet kéne levenni, amely a megosztásban megjelenik. A képen szereplő tudósok egy része NEM volt ateista.

Attilajukkaja 2018.05.25. 13:25:46

@Iván Gábor IGe:
"Melyik Isten létezésére, mert Isten egy gyűjtőfogalom és egy kényszerképzet neve."
Természetesen arra az Istenkére gondoltam, aki majd a tízparancsolat betartása után megment a halálos betegségek 80%-ától. :o)

"Értelmes ember ezért mindig pontosítja a nevével, vagy a keletkezési környezetével Istent. Például, Zeuz, Allah, Ahura Mazdá, Ré, judeokeresztény Isten stb .... "
Teljesen mindegy, milyen néven nevezed! Az "értelmes ember" tudja, hogy Isten fogalma, neve mindenkinél mást jelent. A kényszerképzeteknek pedig nem hiszem, hogy ilyen mértékű (80%-os) gyógyító ereje lenne. Mert arra nincs SEMMILYEN bizonyíték.

@csakférfi:
"Tehàt a "modern fizika és matematika" egy illúziòra épül?"
Mit nevezel illúziónak? Vannak hipotézisek és axiómák, ... de mi az illúzió a matematikában? :o)

Attilajukkaja 2018.05.25. 13:25:57

@Waldi!:
Szerintem is nagyon vicces a kép, de szégyenszemre nem tudtam rajta mindenkit beazonosítani. :o(